Název: Kostely tepelského panství
Další názvy: The Churches of the Teplá Estate
Autoři: Bulková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Nováček, Karel
Oponent: Kovář, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3411
Klíčová slova: klášter Teplá;gotické kostely;barokní kostely;zaniklé kostely;gotické klenby;tepelské klášterní panství;severozápadní Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: monastery Teplá;gothic churches;baroque churches;extinct churches;gothic vaults;monastic domain of Teplá
Abstrakt: Práce je zaměřena na sakrální objekty, které nechal vystavět či přestavět klášter premonstrátů v Teplé. Stavebně historické analýze bylo podrobeno 22 stojících i zaniklých kostelů. Jednotlivé stavby byly srovnávány na základě svých formálních znaků. Ve skupině se vyskytují kostely se složitějším slohovým vývojem i barokní novostavby. Výsledkem práce je interpretace vývoje stavební produkce tepelského klášterního panství.
Abstrakt v dalším jazyce: This work was focused on churches, which was built or rebuilt by the Premonstratensian monastery in Teplá. Architectural and historical analysis were subjected to 22 existing and extinct churches. These buildings were compared according to their form. In the group there are churches with a more complex stylistic development, but also the Baroque new buildings. Result of this work is the interpretation of the development of building production of monastic domain of Teplá.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace- Bulkova Martina - kostely tepelskeho panstvi.pdfPlný text práce48,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulkova_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce775,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulkova-Kovar OP.pdfPosudek oponenta práce5,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bulkova.pdfPrůběh obhajoby práce92,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3411

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.