Title: Kostely tepelského panství
Other Titles: The Churches of the Teplá Estate
Authors: Bulková, Martina
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Kovář, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3411
Keywords: klášter Teplá;gotické kostely;barokní kostely;zaniklé kostely;gotické klenby;tepelské klášterní panství;severozápadní Čechy
Keywords in different language: monastery Teplá;gothic churches;baroque churches;extinct churches;gothic vaults;monastic domain of Teplá
Abstract: Práce je zaměřena na sakrální objekty, které nechal vystavět či přestavět klášter premonstrátů v Teplé. Stavebně historické analýze bylo podrobeno 22 stojících i zaniklých kostelů. Jednotlivé stavby byly srovnávány na základě svých formálních znaků. Ve skupině se vyskytují kostely se složitějším slohovým vývojem i barokní novostavby. Výsledkem práce je interpretace vývoje stavební produkce tepelského klášterního panství.
Abstract in different language: This work was focused on churches, which was built or rebuilt by the Premonstratensian monastery in Teplá. Architectural and historical analysis were subjected to 22 existing and extinct churches. These buildings were compared according to their form. In the group there are churches with a more complex stylistic development, but also the Baroque new buildings. Result of this work is the interpretation of the development of building production of monastic domain of Teplá.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace- Bulkova Martina - kostely tepelskeho panstvi.pdfPlný text práce48,17 MBAdobe PDFView/Open
Bulkova_Novacek VP.pdfPosudek vedoucího práce775,56 kBAdobe PDFView/Open
Bulkova-Kovar OP.pdfPosudek oponenta práce5,59 MBAdobe PDFView/Open
Bulkova.pdfPrůběh obhajoby práce92,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3411

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.