Název: Hrad Falštejn a jeho bezprostřední hospodářské zázemí
Další názvy: Castle Falštejn and its immediate economic background
Autoři: Kohout, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Hložek, Josef
Oponent: Durdík, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3414
Klíčová slova: hrad;středověk;Falštejn;geodetické zaměření;3D modelace;povrchové sběry
Klíčová slova v dalším jazyce: castle;middle ages;Falštejn;geodetic survey;3D modelation;surface collections
Abstrakt: Tato práce se zabývá zaniklým středověkým šlechtickým hradem Falštejnem. Cílem práce je shromáždění dostupných hisotrických a archeologických informací o hradu, provedení geodetického zaměření, jehož výsledkem bude 3D plán lokality a provedení povrchových sběrů, které by mohly pomoci s datací počátků hradu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with defunct medieval castle Falštejn. Aim of the work is to gather historical and archaeological evidence concerning the castle, geodetic survey (its outcome will be 3D modelation of the castle remains) and surface collections, that could help with dating of origins of the castle
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hrad Falstejn.pdfPlný text práce9,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout_Hlozek VP.pdfPosudek vedoucího práce635,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout-Durdik OP.pdfPosudek oponenta práce68,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohout - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce97,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.