Název: Textilní výroba v době bronzové až halštatské
Další názvy: Textile production in the Bronze and Hallstatt periods
Autoři: Nováková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: Chroustovský, Luboš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3417
Klíčová slova: textil;oděv;textilní výroba;doba bronzová;doba halštatská
Klíčová slova v dalším jazyce: textile;cloth;textile production;bronze age;hallstatt period
Abstrakt: Práce se věnuje problematice textilní výroby v době bronzové a halštatské, na základě archeologického materiálu. Shrnuty jsou také poznatky o stavu bádání v Evropě, základních textilních materiálech a technikách i o ostatních pravěkých obdobích. Okrajově je nastíněna problematika sociálního aspektu oděvu.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper is focused on observing textile production in the Bronze Age and Hallstatt period.Introductory chapters deal with general characteristics of the textile production including basics of these technologies of manufacturing and overview of up-to-now knowledge about archaeological textile from other Prehistoric periods in order to get better understanding of the whole problem. Individual part focuses on the textile products themselves and also other materials used in clothing and their possible connections to social aspect of the Bronze Age and Hallstatt period population.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Novakova.pdfPlný text práce3,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce703,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova_Chroustovsky OP.pdfPosudek oponenta práce75,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce92,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.