Název: Kovové pohřební milodary střední doby bronzové v Čechách
Další názvy: Metal Burial Artefacts of the Middle Bronze Age in Bohemia
Autoři: Žaloudková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Menšík, Petr
Oponent: Chvojka, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3420
Klíčová slova: střední doba bronzová;mohylová kultura;kovový artefakt;mohyla
Klíčová slova v dalším jazyce: middle bronze age;tumulus culture;metal artifact;tumulus
Abstrakt: Práce je zaměřena na kovové pohřební milodary ve střední době bronzové v Čechách. První část práce je věnována vymezení pramenné základny, historii bádání a základní periodizaci. Dále se zabývá vznikem mohylových kultur v jednotlivých regionech Čech. Samostatné kapitoly tvoří otázka nalezišť a míst těžby cínu, mědi a zlata v Čechách.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is focused on metal funeral alms in the middle Bronze Age in Bohemia. The first part deals with the definition of sources, history and basic research periodization. It also deals with the emergence tumulus cultures in different regions of Bohemia. Separate chapters are the question of sites and places of extraction of tin, copper and gold in the country.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudkova_Mensik VP.pdfPosudek vedoucího práce664,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudkova_Chvojka OP.pdfPosudek oponenta práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zaloudkova.pdfPrůběh obhajoby práce105,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.