Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorTomková, Kateřinacs
dc.contributor.authorBrejcha, Romancs
dc.contributor.refereeMařík, Jancs
dc.date.accepted2012-06-05cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:52:46Z
dc.date.available2011-11-09cs
dc.date.available2013-06-19T06:52:46Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-30cs
dc.identifier48955cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3423
dc.description.abstractPředkládaná práce si klade za cíl naplnit dva základní cíle. Hlavní náplní je zpracování dokumentace a zpřístupnění výsledků záchranného archeologického výzkumu v lokalitě Vratislavského paláce, ul. Tržiště 366/III na Malé Straně v Praze, zahrnující především zhotovení katalogu pohřebiště, vyhodnocení formálních a prostorových vlastností archeologických pramenů, tj. zhodnocení nálezové situace, klasifikace inventáře a jeho chronologické zařazení. Druhá část práce je věnována přehledu dosavadního bádání o středo- až mladohradištním pohřbívání v malostranské kotlině a zasazení zpracovávaného pohřebiště do tohoto historicko-geografického rámce.cs
dc.format190 s. (204 803)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpohřebištěcs
dc.subjectkostrové pohřbívánícs
dc.subjectraný středověkcs
dc.subjectMalá Stranacs
dc.titlePohřebiště ve Vratislavském paláci v kontextu raně středověkých funerálních aktivit malostranského suburbiacs
dc.title.alternativeCemetery of Vratislav Palace and the Early Medieval funeral activities of Malá Strana suburben
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra archeologiecs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is twofold. The mail goal is to present the results of the archeological rescue excavation from Vratislav Palace, 366/III Tržiště street, on Lesser Town which was realized by National Herritage Institute of Prague ? PÚPP (contemporary called Národní památkový ústav) in 1993. The main documented archaeological component was an Early Medieval cemetery from 11. ? 12. centuries. Since the end of terrain work in august 1993 there was no final report done. This absence I have tried to reform in this work. The catalogue of more than one hundred graves was made. The catalogue served as a basis for further analysis of funerary rite, types of artifacts and other aspects of the cemetery. In second part of work I tried to compare the results obtained from the analysis of this cemetery with the others known from the Lesser Town basin.en
dc.subject.translatedburial grounden
dc.subject.translatedskeletal burialsen
dc.subject.translatedearly middle agesen
dc.subject.translatedLesser Townen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
R_Brejcha_DP.pdfPlný text práce28,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha_Tomkova VP.pdfPosudek vedoucího práce2,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha_Marik OP.pdfPosudek oponenta práce3,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha.pdfPrůběh obhajoby práce119,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3423

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.