Název: Tvorba a využití archeologických mapových serverů
Další názvy: Creation and use of archaeological map servers
Autoři: Hora, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šmejda, Ladislav
Oponent: Malina, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3425
Klíčová slova: mapový server;mapové služby;GIS;archeologická data;zpracování dat;internet
Klíčová slova v dalším jazyce: map server;mapping services;GIS;archaeological data;data processing;internet
Abstrakt: Práce dokumentuje, popisuje a hodnotí mapové služby přístupné prostřednictvím internetu vytvořené v rámci českých archeologických pracovišť.Tyto služby jsou pak porovnávány. Získané informace jsou využity při spolupráci na správě mapové služby provozované pracovištěm KAR ZČU a vytvořením vlastní služby.
Abstrakt v dalším jazyce: Work documents, describes and evaluates the map service accessible by the Internet created in the Czech archaeological workplaces.This services are then compared. The information obtained is used for cooperation in the management of map services operated by the department KAR ZCU and creating their own services.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Hora 2012.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora - Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce110,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora - Malina OP.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3425

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.