Title: Tvorba a využití archeologických mapových serverů
Other Titles: Creation and use of archaeological map servers
Authors: Hora, Josef
Advisor: Šmejda, Ladislav
Referee: Malina, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3425
Keywords: mapový server;mapové služby;GIS;archeologická data;zpracování dat;internet
Keywords in different language: map server;mapping services;GIS;archaeological data;data processing;internet
Abstract: Práce dokumentuje, popisuje a hodnotí mapové služby přístupné prostřednictvím internetu vytvořené v rámci českých archeologických pracovišť.Tyto služby jsou pak porovnávány. Získané informace jsou využity při spolupráci na správě mapové služby provozované pracovištěm KAR ZČU a vytvořením vlastní služby.
Abstract in different language: Work documents, describes and evaluates the map service accessible by the Internet created in the Czech archaeological workplaces.This services are then compared. The information obtained is used for cooperation in the management of map services operated by the department KAR ZCU and creating their own services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hora 2012.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
Hora - Smejda VP.pdfPosudek vedoucího práce110,21 kBAdobe PDFView/Open
Hora - Malina OP.pdfPosudek oponenta práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Hora - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce99,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.