Title: Využití přestávek mezi vyučovacími jednotkami žáky na 2. stupni základních škol
Other Titles: The use of lesson breaks by schoolers on the second degree of basic schools
Authors: Suchá, Zuzana
Advisor: Kolovská, Ilona
Referee: Benešová, Daniela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3433
Keywords: základní škola;přestávky;pohybová aktivita
Keywords in different language: elementary school;break;physical activity
Abstract: Tématem diplomové práce bylo zjištění činností žáků během přestávek na 2. stupni základních škol. Použity byly metody ? pozorování, krokoměr a dotazník. Výzkum byl proveden na 6 vybraných školách v Plzni.
Abstract in different language: The topic of my diploma work was what is the way of spending time during the breaks in the 2nd grade of elementary schools. The applied methods - observing, pedometer and questionary. Were used for the research that was done on 6 chosen schools in Plzen area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zuzana Sucha_Diplomova prace.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
SUCHA VP.tifPosudek vedoucího práce6,61 MBTIFFView/Open
SUCHA OP.tifPosudek oponenta práce5,87 MBTIFFView/Open
SUCHA.tifPrůběh obhajoby práce2,8 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.