Title: Návrh systému hodnocení prácovních rizik ve firemní praxi
Authors: Vágnerová, Anna
Citation: HOŘEJŠÍ, Petr, ed.; VANĚK, Václav, ed. Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019: sborník příspěvků: 25. dubna 2019. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. VI, 206 s. ISBN 978-80-261-0860-3.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/34366
ISBN: 978-80-261-0860-3
Keywords: bezpečnost;ochrana zdraví při práci;řízení rizik;hodnocení rizik
Keywords in different language: safety;health protection at work;risk management;risk assessment
Abstract: Bakalářská práce byla vypracovaná na konkrétní téma ve vybrané firmě PatternHG a.s.. Cílem práce je vypracování hodnocení pracovních rizik pro vybranou firmu a navržení nápravných opatření na tato rizika. Výsledkem práce je vytvoření dokumentace pro hodnocení a řízení rizik ve firmě. Tato dokumentace bude sloužit jako základ pro certifikaci normy ISO 45 001: 2018, která aktuálně nahradila dosavadní OHSAS 18 001.
Appears in Collections:Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019
Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vagnerova.pdfPlný text698,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.