Název: Historie atletiky v Nýřanech od r. 1959 do současnosti
Další názvy: History of athletics in Nýřany since 1959 till nowadays
Autoři: Loritzová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Charvát, Luboš
Oponent: Červenka, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3441
Klíčová slova: atlet;Atletclub;atletika;atletický stadion;atletický závod;běh;Nýřany;pořadatel;rozhodčí;stávka;učitel;základní škola;žák
Klíčová slova v dalším jazyce: athlete;Atletclub;athletics;athletic stadium;athletics meeting;running;Nýřany;organizer;referee;strike;teacher;elementary school;pupil
Abstrakt: Moje diplomová práce se dělí na dvě části. První část mapuje historii amatérského atletického klubu v Nýřanech od jeho založení Aloisem Havlovičem, učitelem místní základní školy, v roce 1959 do současnosti. Zachycuje, jak se klub vyvíjel a jaké faktory ovlivňovaly jeho chod a činnost i v různých politických a společenských obdobích. Zaznamenává závodníky nýřanské atletiky, které se svými sportovními výkony zapsaly do historie klubu. Rovněž ukazuje chod klubu z hlediska jeho řízení i budování sportovního zázemí. Druhá část pojednává o více než čtyřicetileté historii Běhu města Nýřany ? BNS 1890. Tento závod patří mezi nejvýznamnější atletické závody v Západočeském kraji a je nedílnou součástí činnosti Atletclubu Nýřany. Tento klub je každoročně pořadatelem a organizátorem celého tohoto závodu.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis is divided into two parts. The first section maps the history of the amateur athletic club in Nýřany in from 1959 until today since its establishment by Alois Havlovič, a teacher at the local elementary school. It captures how the club evolved and what factors influenced its operations and activities in various political and social periods. It makes a record of Nýřany athletes who wrote themselves into the history of the club through their sports performances, and it also shows how the club was run in terms of its management and building of its sports facilities. The second part discusses the more than forty-year history of the Race in Nýřany - BNS 1890. This race is one of the most important athletic events in the West Bohemian Region and is an integral part of the activities of the Nýřany Athletic Club. Each year this club organizes this race.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka nejnovejsi.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
LORITZOVA VP.tifPosudek vedoucího práce5,89 MBTIFFZobrazit/otevřít
LORITZOVA OP.tifPosudek oponenta práce7,07 MBTIFFZobrazit/otevřít
LORITZOVA.tifPrůběh obhajoby práce2,43 MBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.