Title: Úvahy nad deseparací judiciální moci státu a postdemokracií
Authors: Raban, Přemysl
Citation: Právnické listy. 2017, č. 1, s. 28-32.
Issue Date: 2017
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34546
ISSN: 2533-736X
Keywords: postdemokracie;reálná demokracie;státní moc;moc soudní;moc výkonná;separace výkonu funkcí státu;prezident;daňové závazky;spotřebitelské závazky;odstraňování sporů;sporné řízení správní
Keywords in different language: post-democracy;real democracy;state power;judicial power;executive power;separation of execution of state functions;president;tax liabilities;consumer liabilities;elimination of disputes;dversarial administrative proceedings
Abstract: Autor poukazuje na skutečný, či domnělý trend „vyprazdňování“ demokratických institucí, signalizovaný Colinem Crouchem, ale i českými autory, jako Havel nebo Klaus. Ilustruje ho na přenášení pravomoci k odstraňování sporů v oblasti soukromoprávních vztahů z oblasti moci soudní do oblasti moci výkonné na příkladech z oblasti práva daňového nebo spotřebitelského. Závěrem polemizuje nad pojmy „postdemokracie“ a „reálná demokracie“.
Abstract in different language: The author points out the actual or alleged trend of democratic institution „emptying“ as signalled by Colin Crouch, as well as by Czech authors, such as Havel or Klaus. The author illustrates this trend on the delegation of powers to eliminate disputes in the area of private-law relationships from the judicial power to the executive power, using examples from tax and consumer law. In the final part, the author polemicizes over the terms „post-democracy“ and „real democracy“.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1 (2017)
Články / Articles (KOP)
Číslo 1 (2017)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_01_17-06-Uvahy-nad-deseparaci-judicialni-moci-statu-a-postdemokracii.pdfPlný text115,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.