Title: Budoucnost investiční arbitráže po rozsudku Achmea?
Authors: Šturma, Pavel
Citation: Právnické listy. 2018, č. 2, s. 23-27.
Issue Date: 2018
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: https://fpr.zcu.cz/research/pravnicke-listy/
http://hdl.handle.net/11025/34571
ISSN: 2533-736X
Keywords: rozsudek Achmea;dvoustranné dohody o ochraně investic;Soudní dvůr EU;právo EU;investiční arbitráž
Keywords in different language: Achmea case;bilateral investment treaties;Court of Justice of EU;EU law;investment arbitration
Abstract: Tento příspěvek proto reaguje – v širším kontextu – na rozsudek Soudního dvora EU z 6. 3. 2018 ve věci Achmea, a to především z pohledu mezinárodního práva, které upravuje ochranu investic a řešení sporů mezi investory a státy (ISDS). Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku bude hlavní pozornost věnována případu a jeho dopadu na intraunijní dohody o ochraně investic (BIT), tedy dohody mezi členskými státy EU z doby před přístupem nových členů do EU. Stranou pozornosti zůstane rozbor nového mechanismu řešení sporů (investičních soudů), který EU prosadila do dohody CETA a dalších dohod s třetími zeměmi o volném obchodu a investicích.
Abstract in different language: The article comments – in a broader context – on the judgment of the Court of Justice of the EU of 6 March 2018 in case Achmea, in particular from the point of view of international law governing investment protection and investor-State dispute settlement (ISDS). In view of the limited scope of the contribution, it will focus on the case and its implications for the intra-EU bilateral investment treaties (BIT), that means the agreements between EU Member States concluded before the accession of new members to the EU. The article does not analyze, however, a new system of dispute settlement (ICS), introduced by the EU into the CETA and other negotiated EU agreements on free trade and investment with third countries.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2018)
Číslo 2 (2018)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravnicke_listy_02_18-4.pdfPlný text202,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.