Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKönigsmarková, Andrea
dc.contributor.authorKožinová, Olga
dc.contributor.refereeSmolíková, Marie
dc.date.accepted2012-05-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:53:44Z
dc.date.available2011-04-28cs
dc.date.available2013-06-19T06:53:44Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier45791
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3458
dc.description.abstractTato práce se zabývá jazykovým přínosem studijních pobytů v německých zemích. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je podán přehled studijních pobytů a jiných možností jazykového vzdělávání. Dále je popsán proces učení se jazyku v průběhu pobytu. K ucelení tématu jsou popsány další aspekty týkající se studijních pobytů, včetně jejich přínosů a také evropské identity.Praktická část se zabývá analýzou dotazníků, ve kterých je jazykový přínos potvrzen.cs
dc.format76 s. (92632 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstudijní pobytycs
dc.subjectErasmuscs
dc.subjectproces učenícs
dc.subjectučení jazykůcs
dc.subjectjazyková kompetencecs
dc.subjectkomunikační situacecs
dc.subjectjazykový přínoscs
dc.subjectsociální integracecs
dc.subjectevropská identitacs
dc.titleLinguodidaktische Effizienz der Studienaufenthalte in deutschsprachigen Länderncs
dc.title.alternativeLinguodidactic Efficiency of Residency in the German-speaking Countriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the linguodidactic efficiency of residencies in the German-speaking countries. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there is an overview of the residencies and other ways of language learning. Further the process of learning the language during the stay is described. To complete the theme other aspects of the residencies including their benefits, and European identity are described. The practical part deals with the analysis of questionnaires in which the language efficiency is confirmed.en
dc.subject.translatedresidenciesen
dc.subject.translatedErasmusen
dc.subject.translatedlearning processen
dc.subject.translatedlearning languagesen
dc.subject.translatedlanguage competenceen
dc.subject.translatedcommunication situationen
dc.subject.translatedlinguodidactic efficiencyen
dc.subject.translatedsocial integrationen
dc.subject.translatedeuropean identityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Olga Kolouchova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
File0027.PDFPosudek vedoucího práce395,12 kBAdobe PDFView/Open
File0028.PDFPosudek oponenta práce450,14 kBAdobe PDFView/Open
File0029.PDFPrůběh obhajoby práce295,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.