Title: Österreichische und tschechische Sitten und Bräuche (mit einem linguistischen Exkurs)
Other Titles: Austrian and Czech traditions and habits (including linguistical excursion)
Authors: Reisinger, Robin
Advisor: Kučera, Petr
Referee: Smolíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3460
Keywords: Vánoce;Velikonoce;Masopust;zvyky;tradice;Jižní Čechy;Horní Rakousko
Keywords in different language: Christmas;Easter;habbits;traditions;South Bohemia;Upper Austria;Carnival
Abstract: Bakalářská práce se zabývá odlišnostmi zvyků v horním Rakousku a jižních Čechách. Bakalářská práce je podložena dotazníky rakouskými a českými respondenty.
Abstract in different language: This Bachelor's thesis deals with the differences in habits of Upper Austria and southern Bohemia. The thesis is based on Austrian and Czech questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Robin Reisinger 2012.pdfPlný text práce516,45 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPosudek vedoucího práce740,91 kBAdobe PDFView/Open
File0012.PDFPosudek oponenta práce502,33 kBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPrůběh obhajoby práce257,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.