Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKönigsmarková, Andreacs
dc.contributor.authorNováková, Luciecs
dc.contributor.refereeKučera, Petrcs
dc.date.accepted2012-05-28cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:53:41Z
dc.date.available2011-04-28cs
dc.date.available2013-06-19T06:53:41Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-30cs
dc.identifier45818cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3463
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za úkol popsat život na vesnici, konkrétně v Puclicích, Malém Malahově a Doubravě, v průběhu času a v důležitých momentech jejich existence. Práce popisuje historii vesnic a její vliv na jednotlivé sféry každodenního života - např. školství, víru, architekturu, jazyk nebo tradice.Představuje obraz vesnic v Čechách blízko německých hranic.cs
dc.format114cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isodecs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvesnicecs
dc.subjectživot na vesnicics
dc.subjectSudetycs
dc.subjectMalý Malahovcs
dc.subjectPuclicecs
dc.subjectDoubravacs
dc.subjectodsuncs
dc.subjectosidlovánícs
dc.subjectsocializacecs
dc.titleDie Spuren deutscher Bauern in Malý Malahov / Klein Mallowa und in der Umgebungcs
dc.title.alternativeThe traits of the german farmers in Malý Malahov and in the neighbourhooden
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra germanistiky a slavistikycs
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor thesis describes the living in a village, particularly in Puclice, Malý Malahov and Doubrava, along the important moments its existence. The Bachelor thesis describes the history of the villages and its impact on the spheres of everyday life - education, religion, architecture, language or traditions. It presents the image of the villages in the Czech Republic near the German borders.en
dc.subject.translatedvillageen
dc.subject.translatedlife in villageen
dc.subject.translatedSudetenlanden
dc.subject.translatedKlein-Mallowaen
dc.subject.translatedPutzlitzen
dc.subject.translatedDobrowaen
dc.subject.translatedwaren
dc.subject.translatedtransferen
dc.subject.translatedcolonisationen
dc.subject.translatedsozialisationen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Klein-Mallowa.pdfPlný text práce4,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0012.PDFPosudek vedoucího práce523,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0013.PDFPosudek oponenta práce660,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0014.PDFPrůběh obhajoby práce216,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3463

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.