Název: Der Sinn von Friedensarbeit in den Schriften Bertha von Suttners
Další názvy: The meaning of peace work in the writings of Bertha von Suttner
Autoři: Gregorová, Denisa
Vedoucí práce/školitel: Heitz, Gisela
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3464
Klíčová slova: Bertha von Suttner;Pacifismus;Alfred Nobel;válka;mír;mírové organizace;Nobelova cena za mír
Klíčová slova v dalším jazyce: Bertha von Suttner;Pacifism;Alfred Nobel;War;Peace;Peace Organisation;Nobel Peace Prize
Abstrakt: První část této práce se zabývá životem Berty von Suttner se zaměřením na její mírovou práci. V druhé části je provedena obsahová analýza vybraných spisů Berthy von Suttner.
Abstrakt v dalším jazyce: The first main part of this bachelor thesis deals with the life of Bertha von Suttner, focusing on her peacework. The second main part contains analysis of selected writings of Bertha von Suttner.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bachelorarbeit - Gregorova.pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0030.PDFPosudek vedoucího práce348,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0031.PDFPosudek oponenta práce627,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0032.PDFPrůběh obhajoby práce247,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.