Název: Die deutschen und tschechischen Zeitschriften für Frauen
Další názvy: Women's magazines
Autoři: Vlčková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Smolíková, Marie
Oponent: Königsmarková, Andrea
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3466
Klíčová slova: časopisy pro ženy;cílová skupina;porovnávání dámských časopisů;kategorie dámských časopisů;Elle;Brigitte;Žena a život;Glanc;Gala;analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: women's magazines;target group;comparing women's magazines;publisher;category of women's magazines;Elle;Brigitte;Woman and Life;Glanc;Gala;analysis
Abstrakt: Práce poskytuje přehled o německých a českých časopisech pro ženy a jejich dělení. Zabývá se formální a jazykovou analýzou vybraných dámských časopisů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis gives an overview of German and Czech women's magazines and their division. It deals with the formal and linguistic analysis of selected women's magazines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0004.PDFPosudek vedoucího práce445,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0005.PDFPosudek oponenta práce433,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce316,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3466

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.