Title: Die deutschen und tschechischen Zeitschriften für Frauen
Other Titles: Women's magazines
Authors: Vlčková, Martina
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Königsmarková, Andrea
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3466
Keywords: časopisy pro ženy;cílová skupina;porovnávání dámských časopisů;kategorie dámských časopisů;Elle;Brigitte;Žena a život;Glanc;Gala;analýza
Keywords in different language: women's magazines;target group;comparing women's magazines;publisher;category of women's magazines;Elle;Brigitte;Woman and Life;Glanc;Gala;analysis
Abstract: Práce poskytuje přehled o německých a českých časopisech pro ženy a jejich dělení. Zabývá se formální a jazykovou analýzou vybraných dámských časopisů.
Abstract in different language: The bachelor thesis gives an overview of German and Czech women's magazines and their division. It deals with the formal and linguistic analysis of selected women's magazines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce3,96 MBAdobe PDFView/Open
File0004.PDFPosudek vedoucího práce445,74 kBAdobe PDFView/Open
File0005.PDFPosudek oponenta práce433,24 kBAdobe PDFView/Open
File0006.PDFPrůběh obhajoby práce316,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3466

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.