Název: Identita Evropy - různé pokusy o vymezení jednotné evropské identity po první světové válce
Další názvy: Identity of Europe - Various Attempts to Outline a Common European Identity after the World War I
Autoři: Mikešová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3468
Klíčová slova: evropská identita;evropská integrace;evropské integrační koncepty;Pan-Evropa;Společnost národů;evropské dějiny;Evropa
Klíčová slova v dalším jazyce: european identity;european integration;european integration concepts;Pan-Europe;The League of Nations;european history;Europe
Abstrakt: Tato práce poskytuje primární vhled do problematiky vývoje utváření evropské identity a předních konceptů evropské integrace v první polovině 20. století. Pojetí evropské identity je úzce spjato s evropskou integrací, proto jsou tato dvě témata rozebírána paralelně vedle sebe. Problematika evropské integrace není, otázkou vývoje po druhé světové válce, ba naopak tato idea vznikla mnohem dříve. Proto se práce zabývá prvotními ucelenějšími integračními koncepty přelomu 18. a 19. století. Cílem práce je rovněž zachycení vývoje pojetí evropské identity, tento proces utváření evropského povědomí mapuje již od antiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis provides primary insights into the development of the European identity formation and major concepts of the European integration in the first half of the 20th century. As the concept of European identity is closely related to the European integration, these two topics are analyzed simultaneously. The issue of European integration dates from much earlier than after WWII. Therefore, this work deals with the first coherent integration concepts at the turn of the 18th and the 19th century. The work also reflects the evolution of the concept of European identity, thus it attempts to map this formation process of European awareness since the ancient times.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2011 Adela Mikesova.pdfPlný text práce1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mikesova Adela_Budil Ivo.docPosudek vedoucího práce58 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mikesova Adela_Sanc David.docPosudek oponenta práce27 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Mikesova_Adela.pdfPrůběh obhajoby práce403,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.