Název: Španělská expanze do Nového světa, budování impéria. 1492-1550
Další názvy: Spanish expansion into the New World, the building of the Empire. 1492-1550
Autoři: Waldmannová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Budil, Ivo
Oponent: Šedivý, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3476
Klíčová slova: Nový svět;Španělské impérium;Ferdinand Katolický;Isabela Katolická;Karel V.;objevné plavby;podmanění Pyrenejského poloostrova;dobytí Nového světa
Klíčová slova v dalším jazyce: New world;Spanish empire;Ferdinand the Catholic;Isabella the Catholic;Charles V.;voyage of discovery;reconquest of Iberian peninsula;conquest of New world
Abstrakt: Epocha objevných cest a budování španělského impéria patří mezi přelomové okamžiky v našich dějinách. Plavbou Kryštofa Kolumba do Nového světa a reconquistou Pyrenejského poloostrova končí období ?temného? středověku a začíná věk nový. Koncensuální pojetí vzniku a fungování impéria za vlády Ferdinanda a Isabely Katolických a Karla V., první objevné výpravy v Africe a Asii a dobytí Nového světa je zpracováno v této práci. Spolupráce podmaněného obyvatelstva, mořeplavců a vojáků z celé Evropy; a financování mocných evropských obchodníků umožnily vznik španělského impéria.
Abstrakt v dalším jazyce: The main endeavour of my study is to emphasize the role of social, economic and cultural forces rather than ?great personalities?. This thesis encapsulates the history of the Spanish expansion into the New World and creation of the empire throughout the reign of Ferdinad and Isabella the Catholic and Charles V. It is argued in the course of this work that the cooperation of the natives with Spaniards and foreign resources enabled the creation and functioning of the Empire.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
prace2.pdfPlný text práce692,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Waldmannova Eliska_Budil Ivo.rtfPosudek vedoucího práce10,69 kBRTFZobrazit/otevřít
Waldmannova Eliska_Sedivy Miroslav.docPosudek oponenta práce27,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Waldmannova_Eliska.pdfPrůběh obhajoby práce463,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.