Název: Sigmund Freud a jeho koncepce psychoanalytického myšlení
Další názvy: The conception of Sigmund Freud´s psychoanalytic thinking
Autoři: Pitnerová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3479
Klíčová slova: Sigmund Freud;psychoanalýza;sen;psychoterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: Sigmund Freud;psychoanalysis;dream;psychotherapy
Abstrakt: V práci je analyzována koncepce psychoanalytického myšlení Sigmunda Freuda. První část práce se zaměřuje na sny v kontextu Freudovy psychoanalýzy a na to, jak je Freud interpretuje. Práce pokračuje popisem snu a jeho tvorby. Druhá část práce je věnována Freudovým žákům a kritikům a vztahu mezi Freudem a tehdejší literaturou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis analyzes the concept of Freud's psychoanalytic thinking. The first part of this thesis focuses on dreams in the context of Sigmund Freud's psychoanalysis and on the way how Freud interprets them. The work continues with description of a dream formation. The second part of the thesis is devoted to Freud's followers and critics and to the relationship between Freud and the literature.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce495,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pitnerova Alena_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,65 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Pitnerova Alena_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,8 MBRTFZobrazit/otevřít
Pitnerova_Alena.pdfPrůběh obhajoby práce357,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3479

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.