Název: Významná osobnost evropské kinematografie - Ingmar Bergman. Obraz žen v díle Ingmara Bergmana
Další názvy: Outstanding personality of european´s feature film - Ingmar Bergman. The picture of women in the Ingmar Bergman´s work
Autoři: Janušková, Klára
Vedoucí práce/školitel: Kastner, Jan
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3488
Klíčová slova: Ingmar Bergman;film;ženy
Klíčová slova v dalším jazyce: Ingmar Bergman;film;women
Abstrakt: Práce se zabývá tvorbou Ingmara Bergmana, především se soustřeďuje na zobrazování ženských postav. Je kladen důraz na interpretaci Bergmanova chápání žen, které se v jednotlivých obdobích jeho tvorby liší. Práce se zároveň snaží objasnit, proč je Ingmar Bergman nazýván režisérem žen.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on work of Ingmar Bergman, namely speaking on the picture of women in his work. The main part of this work is interpetation of Bergman´s understanding of women. The second aim is to explain why is Bergman called "the director of women".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFI) / Theses (DPY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Obraz zen v dile IB.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Januskova Klara _Kastner Jan.docPosudek vedoucího práce70,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Januskova Klara_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Januskova_Klara.pdfPrůběh obhajoby práce365,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.