Název: Vztah křesťanství a francouzského osvícenství
Další názvy: Relationship between Christianity and French Enlightenment
Autoři: Krausová, Jiřina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Demjančuk, Nikolaj
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3490
Klíčová slova: filosofie;osvícenství;francouzské osvícenství;18. století;Francie;Evropa;materialismus;deismus;sekularizace
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy;enlightenment;french enlightenment;18th century;France;Europe;materialism;deism;secularisation
Abstrakt: Cílem práce je posouzení vztahu francouzského osvícenství a jeho hlavních představitelů ke křesťanskému náboženství, k víře jako takové a k církvi jakožto instituci. Pro posouzení a srovnání jsem zvolila deisty d´Alemberta, Diderota a Rousseaua a materialisty La Mettrieho, Helvétia a Holbacha. Samostatnou část věnuji Voltairovi jako nespornému mluvčímu a nejvýznamnějšímu popularizátorovi osvícenských myšlenek. V závěru práce se zabývám posouzením vlivu francouzského osvícenství na pozdější sekularizaci evropské společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my dissertation is to consider the relationship of French Enlightenment and its main representatives towards the Christian religion, the faith itself and the Church as an institution. For comparison I choose the deists d´Alembert, Diderot and Rousseau and the materialists La Mettrie, Helvétius and Holbach. A separate chapter is dedicated to Voltaire, the main spokesman and most important promoter of Enlightenment ideas. In the final chapter I review the influence of French Enlightenment on the later secularisation of Europe.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce410,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krausova Jirina_Damjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce36,81 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Krausova Jirina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek oponenta práce35,66 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Krausova_Jirina.pdfPrůběh obhajoby práce345,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3490

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.