Název: Schopenhauer etik (Etika ve vybraných dílech A. Schopenhauera)
Další názvy: The Schopenhauer´s Ethic.The ethic questions in the Schopenhauer works
Autoři: Moravcová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3491
Klíčová slova: Arthur Schopenhauer;etika;svoboda vůle;morálka;egoismus;zloba;soucit;voluntarismus;pesimismus;filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: Arthur Schopenhauer;ethics;freedom of will;morality;egoism;anger;compassion;voluntarism;pessimism;philosophy
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá etikou německého filosofa Arthura Schopnehauera. Konkrétně se zaměřuje na dva základní etické problémy - svobodu vůle a morálku. Práce se pokouší najít obecné rysy Schopenhauerovy etiky v souladu s historicko-společenským kontextem, analyzovat vybrané spisy, odhalit inspiraci i obtíže tvorby tohoto myslitele. Jsou zde také zmíněny hlavní charakteristické rysy Schopenhauerovy filosofie, jeho odkaz a význam v rozvoji etického myšlení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma work was to present the basic conception of Arthur Schopenhauer´s theory of ethics. It is focused mainly on the freedom of will and moral justification. This work attempts to find general features of Schopenhauer´s ethics in accordance with the historical and social kontext. There are analyzed selected writings reveal. The work is also about the inspiration, the difficulties of his creation and about the main characteristic of his philosophy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce526,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova Katerina_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Moravcova Katerina_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,81 MBRTFZobrazit/otevřít
Moravcova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce465,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3491

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.