Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorDemjančuk, Nikolajcs
dc.contributor.authorBártová, Olgacs
dc.contributor.refereeHavlík, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:54:04Z
dc.date.available2011-05-26cs
dc.date.available2013-06-19T06:54:04Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-27cs
dc.identifier47581cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3492
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o životě a díle významné osobnosti evropské vědy z hlediska jejího podílu na formování novověké vědecké racionality. Práce je členěná do tří částí. V první se věnuje stavem bádání ve vědách od antiky až po život Galilea Galilei. V druhé části je zobrazena Galileiho životní dráha a především jeho vědecké práci, která ovlivnila vznik novověké vědy. Poslední část ukazuje Galileiho boj za vědeckou pravdu a svobodu myšlení zejména v konfrontaci s křesťanskými dogmaty.cs
dc.format84cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectGalileo Galileics
dc.subjectevropská vědacs
dc.subjectastronomiecs
dc.subjectfyzikacs
dc.subjectmatematikacs
dc.titleGalileo Galilei - doba, životní osudy a vědecké dílocs
dc.title.alternativeGalileo Galilei - epoch, life stories and scientific worken
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the life and work of important figure of European science in terms of its contribution to shaping modern scientific rationality. The work is divided into three parts. The first deals with the state of research in the sciences from antiquity to the life of Galileo Galilei. The second part shows the life of Galileo's career and especially his scientific work, which influenced the emergence of modern science. The last part shows Galileo's struggle for scientific truth and freedom of thought especially in the confrontation with Christian dogma.en
dc.subject.translatedGalileo Galileien
dc.subject.translatedeuropean scienceen
dc.subject.translatedphysicsen
dc.subject.translatedastronomyen
dc.subject.translatedmathematicsen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Olga Bartova Galileo Galiei 2012.pdfPlný text práce683,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bartova Olga_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,48 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Bartova Olga_Havlik Vladimir.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFZobrazit/otevřít
Bartova_Olga.pdfPrůběh obhajoby práce405,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.