Název: Konflikt kultury s přírodou - krize životního prostředí - ohrožení lidské existence
Další názvy: The Conflict between Culture and Nature - formation of ecological consciousness
Autoři: Česalová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Tománek, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3493
Klíčová slova: kultura;příroda;ekologická krize;věda;ekologie;ekologická etika
Klíčová slova v dalším jazyce: culture;nature;ecological crisis;science;ecology;ecological ethics
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá příčinami vzniku současné ekologické krize a snaží se je objasnit pomocí sledování proměn vztahu člověka k přírodě, kontinuálně s jeho neustále se transformujícím okolím a vznikem a postupným formováním se jeho ekologického vědomí. Práce analyzuje proces postupných proměn lidského vědomí v průběhu evropských dějin, ve snaze poznat přírodu a místo člověka v ní. Dále se zabývá vznikem samostatné vědy biologie, ekologie a ekologickou etikou.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this written work was to analyse the gradual transformation process of human consciousness in the course of European history in an attempt to identify the nature and place of humans in it. The aim is to uderstant man´s position in today´s rapidly changing world, to analyze current ecological problems and look for possible solutions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Cesalova.pdfPlný text práce546,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cesalova Lenka_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,49 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Cesalova Lenka_Tomanek Frantisek.docPosudek oponenta práce73 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Cesalova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce392,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.