Název: „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech
Další názvy: „Staetlin And „Saelitz“. Notes on Localization of Two German Geographic Names from South-Western Bohemia
Autoři: Lhoták, Jan
Citace zdrojového dokumentu: LHOTÁK, J. „Staetlin“ a „Saelitz“. Glosy k lokalizaci dvou německých toponym z jihozápadních Čech. Historická geografie, 2019, roč. 45, č. 1, s. 7-33. ISSN: 0323-0988
Datum vydání: 2019
Nakladatel: Historická ústav AV ČR
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/34950
ISSN: 0323-0988
Klíčová slova: Staetlin;Kolinec;Hrádek u Sušice;Sallitz;Saelitz;Sedlečko;Sedlec;Sedlice;Zdouň;historická topografie;toponymie
Klíčová slova v dalším jazyce: Staetlin;Kolinec;Hrádek u Sušice;Sallitz;Saelitz;Sedlečko;Sedlec;Sedlice;Zdouň;historical topography;toponomastics
Abstrakt: V listinách z let 1290–1314, upravujících majetkoprávní vztahy kolem kostela na Zdouni nedaleko Sušice (okr. Klatovy), se objevují dvě německá toponyma s problematickou lokalizací – Staetlin a Saelitz. Dosavadní bádání se pokoušelo ztotožnit tyto lokality s dnešním Kolincem a Sedlečkem (okr. Klatovy), autor předložené studie se pokouší podrobným jazykově-historickým rozborem a s oporou v raně novověkých pramenech o lokalizaci novou – Hrádek u Sušice a Sallitz v Bavorsku nedaleko Regenu.
Abstrakt v dalším jazyce: Two German geographic names which are difficultto localize – Staetlin and Saelitz appear in documents from 1290-1314 regulating ownership rights in relation to a church in Zdouň near Sušice (district Klatovy). Previous research identified these places with today’s Kolinec and Sedlečko (in the Klatovy district), the author of this paper attempted to present new localization – Hrádek u Sušice and Sallitz in Bavaria near Regen. The author’s opinion is supported by detailed language & historic analysis and research of sources from the early Modern Era.
Práva: Plný text není přístupný.
© Historická ústav AV ČR
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KHV)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Staetlin.pdf1,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/34950

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD