Název: Antibiotika v životě současného člověka
Další názvy: Antibiotics in the life of modern man
Autoři: Houdková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Tománek, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3504
Klíčová slova: objev penicilinu;vývoj dalších antibiotik;vedlejší účinky antibiotik;antibiotická rezistence;proměna společnosti;příčiny lidského chování a jednání.
Klíčová slova v dalším jazyce: discovery of penicillin;development of other antibiotics;side effects of antibiotics;antibiotic resistance;transformation of society;causes of human behavior and conduct
Abstrakt: Tato diplomová práce studuje proměnu společnosti vlivem jednoho objevu medicíny, penicilinu. Práce analyzuje společnost v různých časových obdobích a hledá příčiny zneužívání antibiotik. Podrobně se zabývá antibiotickou rezistencí a hledá možná řešení studované problematiky.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis follows the transformation of society due to the discovery of a medicine, penicillin. It analyzes the company at different times, looking for the causes of abuse of antibiotics. It deals with antibiotic resistance in detail and looking for possible solutions to the studied problems.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
EKS_DP_Antibiotika v zivote souc_cloveka_M_Houdkova.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Houdkova Martina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Houdkova Martina_Tomanek Frantisek.rtfPosudek oponenta práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Houdkova_Martina.pdfPrůběh obhajoby práce366,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3504

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.