Název: Advanced methods of design of complex track circuits
Autoři: Hloušek, Petr
Citace zdrojového dokumentu: 2015 International Conference on Applied Electronics: Pilsen, 8th – 9th September 2015, Czech Republic, p.57-60.
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35094
ISBN: 978-80-261-0385-1 (Print)
978-80-261-0386-8 (Online)
ISSN: 1803-7232 (Print)
978-80-261-0386-8 (Online)
Klíčová slova: přijímače;kolejnice;optimalizace;MATLAB;železniční doprava;matematický model;bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: receivers;rails;optimization;MATLAB;rail transportation;mathematical model;safety
Abstrakt v dalším jazyce: Problems with implementation of complex track circuit design methods are described in this paper. These complex track circuits are called branched TCs, because they consist of several branches, mostly equipped with receivers. The adjustment table design of these TCs is therefore more complicated, because the calculation of variants with various places and lengths of branches has to be done. To verify the quality of TC design, the test of safe and reliable function has to be carried out. Implementation of these functions in SW tool, called TC Designer, which is based on Matlab environment, is also described in this paper.
Práva: © University of West Bohemia
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KAE)
Applied Electronics 2015
Applied Electronics 2015

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hlousek.pdfPlný text669,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/35094

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.