Title: Antropologické výzkumy na Balkáně, 1900–1950
Other Titles: Anthropological Fieldwork in the Balkans, 1900–1950
Authors: Jakoubková Budilová, Lenka
Citation: JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Antropologické výzkumy na Balkáně, 1900–1950. Journal of Culture, 2018, roč. 7, č. 2, s. 18-25. ISSN 2336-7849.
Issue Date: 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/35148
https://www.journalofculture.cz/images/archiv/2_2018/Antropologicke_vyzkumy_na_Balkane.pdf
ISSN: 2336-7849
Keywords: antropologie;Balkán;terénní výzkum;antropologie Evropy;antropologie komplexních společností
Keywords in different language: anthropology;Balkans;fieldwork;Anthropology of Europe;Anthropology of complex societies
Abstract: Text se zaměřuje na antropologické výzkumy na Balkáně od počátku 20. století do roku 1945. Shrnuje zájem anglosaské sociální a kulturní antropologie o tuto část Evropy a zasazuje jej do kontextu antropologie Evropy a komplexních společností. Zároveň poukazuje na sociální a politický kontext těchto terénních výzkumů. Zaměřuje se na témata, oblasti a perspektivy antropologů realizujících výzkumy na Balkáně. Pozornost je věnována také vzájemné spolupráci mezi anglosaskými antropology a představiteli lokálních badatelských tradic (etnologie, etnografie, folkloristika), stejně jako rozdílům mezi těmito vědeckými tradicemi.
Abstract in different language: This texts focuses on anthropological ieldwork in the Balkans in 1900–1950. It explores the position of ieldwork in the Balkans and Eastern Europe within the wider framework of anthropology of Europe and anthropological interest in complex societies. Wider social and political context of ieldwork in the Balkans in the irst half of the 20th century is analysed. The text also discusses topics, themes and perspectives taken by Anglo-American anthropologists who had carried out their ieldwork in the Balkans. Attention is paid to forms of cooperation between the local scholarly traditions (ethnology, ethnography, and folkloristics) and social and cultural anthropology, but also to differences between these traditions.
Rights: © Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav etnologie
Appears in Collections:Články / Articles (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budilova.pdfPlný text446,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.