Název: \nl{} Antonín Jaroslav Puchmajer, jeho osvícenská homiletika ve srovnání s homiletikou barokní
Další názvy: Antonin Jaroslav Puchmajer and his enlightenment homiletics in comparison with baroque homiletics
Autoři: Havlíčková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Demjančuková, Dagmar
Oponent: Blahutková, Daniela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3515
Klíčová slova: Antonín Jaroslav Puchmajer;homiletika;baroko;osvícenství;národní obrození
Klíčová slova v dalším jazyce: Antonín Jaroslav Puchmajer;homiletics;baroque;enlightenment;national revival
Abstrakt: Hlavním cílem diplomové práce je zmapování díla Antonína Jaroslava Puchmajera jako významné osobnosti plzeňského regionu s užším zaměřením na jeho osvícenskou homiletickou tvorbu. Na základě archivních zdrojů je analyzována homiletika z období baroka a osvícenství.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with a work of a significant person of Pilsen region Antonín Jaroslav Puchmajer and is mainly focused on his enlightenment homiletic works. On the basis of archive sources the homiletics of baroque and enlightenment period is analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP A.J.Puchmajer - Lenka Havlickova.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Havlickova Lenka_Damjancukova Dagmar.docxPosudek vedoucího práce36,62 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Havlickova Lenka_Blahutkova Daniela.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Havlickova_Lenka.pdfPrůběh obhajoby práce382,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3515

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.