Název: Rozhovor jako cesta k člověku. Martin Buber a jiní.
Další názvy: Dialogue as a Path to a Human Being. Martin Buber and Others.
Autoři: Hrabák, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Murgaš, Jaromír
Oponent: Neupauer, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3518
Klíčová slova: rozhovor;dialog;komunikace;filosofie dialogu;manipulace;opravdový rozhovor;sofisté;antická filosofie;Martin Buber;Emmanuel Lévinas
Klíčová slova v dalším jazyce: conversation;dialogue;communication;pholosophy of dialogue;manipulation;real dialogue;sophists;ancient philosophy;Martin Buber;Emmanuel Lévinas
Abstrakt: Práce představuje dva typy pojetí rozhovoru. Na jedné straně stojí rozhovor jako "nástroj", jehož prostřednictvím lze dospět k poznání, či ovlivnit partnera v komunikaci. Tento postoj je blízký antickým myslitelům, stejně tak jako novodobému pohledu na rozhovoru. Na straně druhé stojí "rozhovor jako cesta k člověku". Takovýto způsob komunikace je blízký tradici "filosofů dialogu", kteří proklamovali "opravdový vztah" k druhému jako partnera komunikace, jako cíl, nikoli prostředek.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this thesis is to introduce two different kinds of dialogue. On one hand, dialogue is approached as an "instrument" of transmitting information or as a means to manipulating other people. This conception is not focused on my partner in communication. They are the only means to knowledge or things. This point of view on dialogue is close to that of ancient thinkers. In the present day, when bookstores are full of books about the topic of "manipulative techniques", we can see this point of view in explication. On the other hand dialogue can be approached as a ?path to a human being?. To have a ?real relationship? means to accept my partner in communication as a human being, to attribute value to them. This conception is a view of a group of philosophers, the ?philosophers of dialogue?. For them, a man is not the means but the end.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
JiriHrabak-DP.pdfPlný text práce624,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrabak Jiri_Murgas Jaromir.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Hrabak Jiri_Neupauer Eduard.docPosudek oponenta práce64 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Hrabak_Jiri.pdfPrůběh obhajoby práce364,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3518

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.