Název: Vědecké programy v novověké filosofii - G. W. Leibniz
Další názvy: Scientific programs in modern philosophy - G. W. Leibniz
Autoři: Moravcová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Pelikán, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3521
Klíčová slova: Gottfried Wilhelm Leibniz;vědecké programy;novověká filosofie;matematika;logika;fyzika;lingvistika;Theodicea;Monadologie;mechanicismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Gottfried Wilhelm Leibniz;scientific programs;modern philosophy;mathematics;logic;physics;linguistics;Theodicea;Monadology;mechanicism
Abstrakt: Cílem diplomové práce je představit vědecký program Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Práce se zaměřuje především na Leibnizovo pojetí matematiky, fyziky, logiky a lingvistiky. K analýze vědeckých myšlenek bylo přistoupeno na základě tří nejvýznamnějších děl tohoto známého německého filosofa a vědce.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this diploma work was to present the scientific conception of Gottfried Wilhelm Leibniz. I focused mainly on the mathematical, logical, physical and linguistic thoughts. Analysis was performed on basic three the most famous works of this well-known German philosopher and scientist.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce402,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova Katerina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,68 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Moravcova Katerina_Pelikan David.pdfPosudek oponenta práce75,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Moravcova_Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce398,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.