Název: Psychoanalýza a její obraz v umění
Další názvy: Psychoanalysis - significant discovery 20th century and its reflection in contemporary art and cultur(surrealism)
Autoři: Scheeová, Pavlína
Vedoucí práce/školitel: Demjančuk, Nikolaj
Oponent: Murgaš, Jaromír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3522
Klíčová slova: psychoanalýza;nevědomí;pudy;surrealismus.
Klíčová slova v dalším jazyce: psychoanalysis;subconscious;instincts;surrealism.
Abstrakt: Cílem této práce bylo představit psychoanalýzu jako významný vědecký objev 20. století, zmapovat její vznik a postupný vývoj a zjistit, jakým způsobem se její myšlenky odrazily v dobové kultuře a umění, zejména v surrealismu. Poslední kapitola je snažila o komparaci francouzského a českého surrealismu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work was to present psychoanalysis as an important scientific discovery of the 20th century, to map its origin and development and to find out in which way its thoughts reflected in period culture and art, especially in surrealism art. The last chapter tried to compare the French and Czech surrealism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Scheeova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Scheeova Pavlina_Demjancuk Nikolaj.docxPosudek vedoucího práce35,44 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Scheeova Pavlina_Murgas Jaromir.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Scheeova_Pavlina.pdfPrůběh obhajoby práce480,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.