Title: Transformace platónského pojetí sofrosyné
Other Titles: The Transformation of Platonic Conception of Sofrosyne
Authors: Paitlová, Jitka
Advisor: Boháček, Kryštof
Referee: Kočandrle, Radim
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3530
Keywords: Platón;uměřenost;ctnost;Charmidés;Alkibiadés Větší;Prótagoras;Gorgias;Menón;Faidón;Symposion;Ústava;Faidros;Filébos
Keywords in different language: Platon;moderation;virtue;Charmides;Alcibiades I;Protagoras;Gorgias;Meno;Phaedo;Symposium;Republic;Phaedrus;Philebus
Abstract: Diplomavá práce pojednává o proměně Platónova pojetí sófrosyné na základě interpretace deseti dialogů: Charmidés, Alkibiadés Větší, Prótagoras, Gorgias, Menón, Faidón, Symposion, Ústava, Faidros, Filébos.
Abstract in different language: This diploma thesis discusses the transformation of Platon's conception of "sofrosyne" on the basis of interpretaton of ten dialogues: Charmides, Alcibiades I, Protagoras, Gorgias, Meno, Phaedo, Symposium, Republic, Phaedrus, Philebus.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sofrosyne DP.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Paitlova Jitka_Bohacek Krystof.rtfPosudek vedoucího práce1,47 MBRTFView/Open
Paitlova Jitka_Kocandrle Radim.rtfPosudek oponenta práce1,46 MBRTFView/Open
Paitlova_Jitka.pdfPrůběh obhajoby práce339 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3530

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.