Název: Hodnocení controllingových aktivit podniku
Další názvy: The evaluation of the controlling activities of the company
Autoři: Bedrnová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Červený, Josef
Oponent: Píclová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3532
Klíčová slova: řízení;controlling;kalkulace;reporting
Klíčová slova v dalším jazyce: management;controlling;calculation;reporting
Abstrakt: Předložená práce se zaměřuje na analýzu systému controllingu a na identifikaci možností a překážek jeho využití při řízení podniku. V průběhu textu jsou podrobně představeny některé metody controllingu. V souladu s analýzou vnějšího a vnitřního prostředí vybraného podniku je výstupem práce návrh těch metod, které by vhodně doplnily využívaný systém controllingu a tak zvýšily jeho efektivnost jako podpory řízení. Kromě toho by zvolené metody mohly přispět k eliminaci rizik, která byla v průběhu analýz identifikována.
Abstrakt v dalším jazyce: Presented theses is focused on the analysis of the controlling system and on the identification of opportunities and barriers in its use in business management. There are several methods of controlling introduced in detail throughout the text. Based on the analysis of the external and internal environment of the company, the output of the thesis is a proposal of particular methods, which would both appropriately complete the existing system and increase its efficiency as a management support. Moreover, the chosen methods could also contribute to the elimination of risks which were identified within the analyses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dpbedrnova.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci DP Bedrnova.PDFPosudek vedoucího práce429,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent DP Bedrnova.PDFPosudek oponenta práce498,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba DP Bedrnova.PDFPrůběh obhajoby práce154,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.