Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBárková, Danacs
dc.contributor.authorKrulišová, Kristýnacs
dc.contributor.refereeHruška, Zdeněkcs
dc.date.accepted2012-06-04cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:55:05Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:55:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-04-27cs
dc.identifier46927cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3568
dc.description.abstractTato diplomová práce s názvem ?Daňový systém Norska a jeho srovnání s českým daňovým systémem? má za úkol analyzovat a zhodnotit daňový systém Norska a porovnat ho s českým daňovým systémem. První kapitola se zabývá charakteristikou norské ekonomiky, druhá kapitola objasňuje základní pojmy z daňové problematiky. Analýza norského daňového systému je obsažena v kapitole číslo 3 spolu se srovnáním s daňovým systémem ČR podle platných daňových zákonů pro rok 2012, tato kapitola obsahuje modelové příklady pro komparaci zdanění příjmů v ČR a v Norsku. Čtvrtá kapitola pojednává o životní úrovni obyvatel Norska, o modelu sociálního státu a zdrojů jeho financování. Závěrečná kapitola se týká zhodnocení norského státu blahobytu a doporučení plynoucích pro daňový systém České republiky.cs
dc.format87cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectNorskocs
dc.subjectČeská republikacs
dc.subjectdaňový systémcs
dc.subjectsrovnánícs
dc.subjectživotní úroveňcs
dc.titleDaňový systém Norska a jeho porovnání s českým daňovým systémemcs
dc.title.alternativeThe tax system of Norway and its comparison with the Czech tax systemen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis Master's thesis named "The tax system of Norway and its comparison with the Czech tax system" aims to analyse and evaluate the Norwegian tax system and compare it with the Czech tax system. The first chapter is focused on characterization of the Norwegian economy, the second chapter introduces basic terminology of the tax area. An analysis of the Norwegian tax system is stated in the third chapter together with the Czech tax system comparison according to the valid tax laws in 2012. This chapter contains model examples of the income taxation in the Czech Republic and Norway. The fourth chapter describes standard of living in Norway, social state model and resources of its funding. The final chapter evaluates Norwegian welfare state and offers advices for the Czech tax system.en
dc.title.otherneuvedencs
dc.subject.translatedNorwayen
dc.subject.translatedCzech republicen
dc.subject.translatedtax systemen
dc.subject.translatedcomparisonen
dc.subject.translatedstandard of livingen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace-Kristyna_Krulisova-2012.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krulisova pv.pdfPosudek vedoucího práce720,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krulisova po.pdfPosudek oponenta práce685,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krulisova.PDFPrůběh obhajoby práce198,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3568

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.