Title: Benchmarking a vybrané oblasti jeho použití
Authors: Ambros, Martin
Kleinová, Jana
Citation: Průmyslové inženýrství 2019: Mezinárodní studentská vědecká konference: 3.-4. září 2019, Darová, s. 1-9.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/35705
ISBN: 978-80-261-0894-8
Keywords: benchmarking;efektivnost;snižování nákladů
Keywords in different language: benchmarking;efficiency;cost reduction
Abstract: Článek pojednává o benchmarkingu a vybraných oblastech jeho použití. V první části je teoreticky uvedena historie benchmarkingu, definice základních pojmů a následně popis jednotlivých typů benchmarkingu spolu s jeho přínosy. V další části je popsáno použití benchmarkingu v environmentálním managementu, zdravotnictví a stavitelství. Poslední část pojednává o stavu benchmarkingu v České republice.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KPV)
Průmyslové inženýrství 2019
Průmyslové inženýrství 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ambros.pdfPlný text459,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.