Title: Hilbertova aritmetizace geometrie
Other Titles: Hilbert’s arithmetisation of geometry
Authors: Zeman, Jan
Citation: GABRIEL, F., KURSOVÁ, L. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia Historica, 2019, roč. 44, č. 2, s. 547-557. ISSN 0231-5823.
Issue Date: 2018
Publisher: Masaryk University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85072894695
http://hdl.handle.net/11025/35835
ISSN: 1804-0969
Keywords: Hilbert;geometrie;Grundlagen der Geometrie;základy geometrie;dějiny matematiky
Keywords in different language: Hilbert;geometry;Grundlagen der Geometrie;fooundations of geometry;history of mathematics
Abstract: Tato práce se podrobně věnuje způsobu, jakým David Hilbert (1862–1943) pojal aritmetizaci geometrie v knize Grundlagen der Geometrie z roku 1899. Nejprve stručně představíme Hilbertovy předchůdce z téže doby konce 19. století, kteří buď volali po změnách v založení geometrie, nebo je již sami zapracovali prostřednictvím axiomaticko-deduktivní metody. Přitom zároveň zmíníme relevantní Hilbertovy přednášky z oboru geometrie, které jeho dílu předcházely. Následně se pokusíme nastínit obsah prvních dvou kapitol knihy a vysvětlit dobové i věcné souvislosti, nutné k jejich pochopení. Představíme způsob implicitních definic základních pojmů a vztahů v axiomech a dále Hilbertovo rozdělení axiomů do skupin, přičemž se zejména zaměříme na axiomy spojitosti v kontextu s problematikou bezespornosti geometrie. K tomu popíšeme konstrukci aritmetického modelu axiomů geometrie, který Hilbert pro důkaz bezespornosti používá. V závěru se pokusíme nastínit Hilbertovy hlavní důvody k napsání díla a některé klíčové důsledky jeho pojetí axiomatiky geometrie.
Abstract in different language: Some historians believe that the term ganerbenburg denotes a layout type of castles. This article points out the incorrectness of this approach, proposing the use of a different term and its definition.
Rights: © Masaryk university
Appears in Collections:Články / Articles (KAR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
269-Text článku-1114-1-10-20190413.pdf324,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD