Název: Návrh změny systému jízdného MHD pro konkrétní podnik
Další názvy: Proposal to Change a Fare System of City Public Transport of a Specific Company
Autoři: Roskovcová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Plevný, Miroslav
Oponent: Součková, Radka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3584
Klíčová slova: městská hromadná doprava;systém jízdného;subvence
Klíčová slova v dalším jazyce: urban public transport;fare system;subsidy
Abstrakt: Systém jízdného v městské hromadné dopravě se nachází v rozmezí mezi veřejnou dopravou zcela bez subvencí až po dopravu poskytovanou zdarma. Ve většině evropských měst byl zvolen kompromis mezi těmito dvěma extrémy. Diplomová práce se zabývá analýzou systému jízdného konkrétního podniku, Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. V první části jsou obecně rozebrána specifika financování a tvorby ceny městské hromadné dopravy. V další části textu jsou uvedeny příklady z praxe jak městské hromadné dopravy poskytované zdarma, tak systémů fungujících bez subvencí. Jsou uvedeny také příklady kompromisních řešení jízdného. Následuje představení systému jízdného Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. a jeho analýza. Stěžejní částí práce je šetření dopadu jednotlivých systémů jízdného na zvolený podnik. Práci uzavírají doporučení vyplývající z předchozího šetření.
Abstrakt v dalším jazyce: The pricing of public transport may range from charging the full price to supplying it for free. The present situation in most European countries is between the two extremes. The diploma thesis deals with the analysis of the fare system of a specific company, Pilsen City Transport Company. The paper starts with a general analysis of the specifics of financing and pricing of public transport. Then we discuss the two extremes: public transport without subsidies and for free, and introduce the examples of transport systems with those fare systems. We introduce also transport systems implying a partial cost recovery. The paper continues with the description and analysis of the fare system of Pilsen City Transport Company. A crutial part of the diploma thesis is an analysis of the impacts of introduced fare systems on the specific company. The paper concludes with a recommendation for improvement of the current fare system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_TEXT_FINAL.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roskovcova pv.PDFPosudek vedoucího práce508,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roskovcova po.pdfPosudek oponenta práce604,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Roskovcova.PDFPrůběh obhajoby práce158,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3584

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.