Název: Komplexní zpracování marketingu na internetu
Další názvy: All - embracing processing of marketing on the Internet
Autoři: Rudolfová, Eva
Vedoucí práce/školitel: Eger, Ludvík
Oponent: Hinke, Jana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3585
Klíčová slova: internetový marketing;sociální média;Facebook;Foursquare;PPC;CrossCafe
Klíčová slova v dalším jazyce: Internet Marketing;Social Media;Facebook;Foursquare;PPC;Starbucks;CrossCafe;Starbucks
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na shrnutí existujících poznatků z oblasti internetového marketingu a identifikaci nových trendů. V teoretické části obsahuje pohledy různých autorů a hodnotí rozdíly mezi jednotlivými přístupy. Jako příklad aplikace úspěšného internetového marketingu je uvedeno počínání společnosti Starbukcs. Konkrétní aktivity, díky kterým Starbucks sbírá úspěch, jsou prezentovány případovou studií s názvem Social Media and Customer Dialog Management at Starbucks. Zjištěné poznatky jsou v praktické části aplikovány na internetový marketing české společnosti CrossCafe. CrossCafe se, stejně jako Starbucks, zabývá nabídkou a prodejem kávy. V praktické části je společnost CrossCafe stručně představena a podrobně je analyzována jejich současná situace na poli marketingu na internetu, se zaměřením na WWW stránky, Facebook, Foursquare a PPC reklamu. Okrajově je zmíněna i možnost využití nových trendů, jako například mobilního marketingu. Výstupem práce je detailní analýza objevující oblasti možného zlepšení internetového marketingu společnosti CrossCafe a navrhující možné akce, které by mohly vést k posunu vpřed.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented dissertation is focused on summarizing the existing field of knowledge within Internet Marketing and identifying new trends. In the theoretical part, the work contains multiple views from different authors and evaluates the differences between each individual approach. An example of successful Internet Marketing is presented in a Starbucks Company analysis. The concrete activities are demonstrated in the case study Social Media and Customer Dialog Management at Starbucks. The findigs are cross analyzed against the Internet Marketing of the Czech company, CrossCafe. CrossCafe, similar to Starbucks, is focused on providing and selling quality coffee. The CrossCafe company is introduced in the practical portion of the paper and referenced again in relation to their current use of Internet Marketing. This portion focused on their presence on their website, Facebook page, Foursquare account and PPC advertising. The marginal part is dedicated to analyzing new trends of Internet Marketing, such as Mobile Marketing and others. The output of this dissertation is a detailed analysis, which identifies the fields of potential improvment for CrossCafe´s Internet Marketing and also proposes recommendations which may propel the CrossCafe company to a new level.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Marketing na internetu complete.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rudolfova pv.pdfPosudek vedoucího práce726,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rudolfova po.pdfPosudek oponenta práce580,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rudolfova.PDFPrůběh obhajoby práce95,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.