Název: Řízení jakosti ve zvoleném podniku
Další názvy: Quality management in a selected company
Autoři: Tetřevová, Irena
Vedoucí práce/školitel: Hofman, Jiří
Oponent: Holomíček, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3596
Klíčová slova: jakost;management jakosti;řízení jakosti;audit
Klíčová slova v dalším jazyce: quality;quality management;quality management;audit
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá řízením jakosti ve zvoleném podniku. Práce je rozčleněna do několika základních kapitol. Nejprve je charakterizována vybraná společnost. Dále jsou popsány základní pojmy v jakosti, management jakosti, systém řízení jakosti dle normy ISO 9001 a základní nástroje řízení jakosti. Následně se práce věnuje řízení jakosti ve společnosti a zhodnocení současného stavu řízení jakosti pomocí auditu. V závěru diplomové práce je společnosti na základě analýzy doporučeno, které oblasti by měla sledovat, aby nedocházelo k neshodám, a které nástroje může při řízení jakosti využít.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with a quality management in a selected company. The work is divided into several chapters. There is a description of the company in the chapter one. Next chapters describe the basic terms of quality, quality management, quality management system ISO 9001 and the basic tools of quality management. Subsequently, the thesis analyses quality management of the selected company. Afterwards it evaluates the current level of their quality management by an audit. The conclusion specifies recommendations such as what areas shall be monitored to avoid disagreements or what tools may be utilized for their quality management
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Tetrevova.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tetrevova pv.pdfPosudek vedoucího práce597,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tetrevova po.pdfPosudek oponenta práce586,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tetrevova.PDFPrůběh obhajoby práce91,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3596

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.