Title: Přínosy řešení nových prototypů tvářecích strojů navržených CVTS na ZČU v Plzni se Šmeral Brno a.s. a TS Plzeň a.s.
Other Titles: Benefits of solving new prototypes of forming machines designed by CVTS at UWB in Pilsen with Šmeral Brno a.s. and TS Plzeň a.s.
Authors: Čechura, Milan
Hlaváč, Jan
Chval, Zdeněk
Kubec, Václav
Citation: ČECHURA, M., HLAVÁČ, J., CHVAL, Z., KUBEC, V. Přínosy řešení nových prototypů tvářecích strojů navržených CVTS na ZČU v Plzni se Šmeral Brno a.s. a TS Plzeň a.s.. Kovárenství, 2019, roč. 68, č. Duben 2019, s. 79-83. ISSN 1213-9289.
Issue Date: 2019
Publisher: Svaz kováren
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36061
ISSN: 1213-9289
Keywords: tvářecí stroj;mechanický lis;hydraulický lis;kovací lis
Keywords in different language: forming machine;mechanical press;hydraulic press;forging press
Abstract: Obsah příspěvku je prezentací výsledků dlouhodobého monitorování a provádění analýz konstrukčních řešení vybraných tvářecích strojů a popsáním způsobů praktické implementace získaných poznatků do konstrukčních řešení nově navrhovaných prototypů. Účelem je upozornit na některá nová progresivní konstrukční řešení u navržených prototypů, která výrazně zlepšují jejich technické parametry a užitné vlastnosti.
Abstract in different language: The content of the paper is a presentation of results of long-term monitoring and analysis of design solutions of selected forming machines and description of methods of practical implementation of acquired knowledge in design solutions of newly proposed prototypes. The purpose is to draw attention to some new progressive design solutions for proposed prototypes that significantly improve their technical parameters and performance.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Svaz kováren
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Prinosy reseni novych prototypu.pdf3,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD