Title: Technická výchova a její oblíbenost
Other Titles: Technical education and its popularity
Authors: Honzíková, Jarmila
Citation: HONZÍKOVÁ, J. Technická výchova a její oblíbenost. Technika a vzdelávanie, 2019, roč. 8, č. 1, s. 10-12. ISSN 1338-9742.
Issue Date: 2019
Publisher: Katedra techniky a technologií, Univerzita Mateja Bela Básnká Bystrica
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36068
ISSN: 1338-9742
Keywords: technické vzdělávání;oblíbenost předmětů
Keywords in different language: technical education;popularity of subjects
Abstract: Článek představuje technické vzdělávání na základní škole v České republice. Podrobněji je zaměřen na vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Představuje nejen konkrétní vzdělávací obsah, ale také zároveň i průřezová témata této oblasti a taktéž závazné klíčové kompetence. Odpověď na otázku, zda patří technické předměty z této oblasti mezi oblíbené u žáků druhého stupně základní školy, nám dají výsledky v článku uvedeného průzkumu.
Abstract in different language: The article presents technical education at primary schools in the Czech Republic. The detail is focused on the area of education Man and the World of Work. There is presented not only the specific educational content, but also cross-cutting issues topics in the area as well as obligatory key competences. The question, whether the technical subjects from this field are popular among pupils from 5th – 9th grade, will be answered based on the results in the article of the survey.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Katedra techniky a technologií, Univerzita Mateja Bela Básnká Bystrica
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
01_Casopis_1_2019_komplet.pdf8,71 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD