Title: Jeden narátor, tři tazatelé, dvacet let. Několik postřehů z longitudinálního orálně historického výzkumu očima tazatelky
Authors: Schindler‑Wisten, Petra
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2019, roč. 9, č. 2¨, s. 41-60.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2019/12/Memo_2019_2_net.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36096
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: orální historie;narátor;tazatel;reflexivita;longitudinální výzkum;studenti roku 1989;sametová revoluce
Keywords in different language: oral history;narrator;interviewer;reflexivity;longitudinal research;students generation of 1989;velvet revolution
Abstract: Studie vychází z projektu Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech. V první části soustředí autorka pozornost na jedinečný vztah narátora a tazatele, zejména na jeho specifika v rámci longitudinálního orálně historického výzkumu. Dále se zamýšlí nad s tím související problematikou reflexivity. Ve druhé části analyzuje rozhovory realizované v rámci tohoto projektu, a porovnává je s rozhovory dvacet let starými, na něž současná interview navazují, a navíc i s rozhovory, které vznikly pro projekt Paměť národa. Autorka se zabývá otázkou, do jaké míry jsou vyprávění narátorů konzistentní v čase, a jak se odvíjí interakce mezi týmž narátorem a dvěma či třemi jinými tazateli.
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Roč. 9, č.2 (2019)
Roč. 9, č.2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schindler‑Wisten.pdfPlný text374,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.