Title: Sonda do duší černých baronů, aneb pomocné technické prapory ve vzpomínkách pamětníků
Authors: Švec, Radek
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2019, roč. 9, č. 2, 61-93.
Issue Date: 2019
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2019/12/Memo_2019_2_net.pdf
http://hdl.handle.net/11025/36097
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: pomocné technické prapory;černí baroni;PTP;politická perzekuce;orální historie;nezákonnosti 50. let;rozhovory s pamětníky
Keywords in different language: auxiliary technical battalions;black barons;political persecution;oral history;politically unreliable persons;memories of contemporary witnesses
Abstract: Ve své studii se zabývám důvody vzniku pomocných technických praporů, právními aspekty jejich založení, složením těchto jednotek i jejich velitelského sboru. Dále pak jejich pracovním nasazením, pracovními podmínkami členů a jejich ekonomickým přínosem pro stát. Přiblíženy jsou rovněž okolnosti jejich zrušení a postihy jejich bývalých členů až po následnou rehabilitaci těchto lidí v demokratickém státě. Studie je doplněna autentickými postřehy bývalých „pétépáků“, čímž jsem se chtěl alespoň částečně oprostit od pouhého faktografického popisu pomocných technických praporů a obohatit tuto složku dějin o prožitou historii konkrétních osob (tedy o to, jak situaci v dané době vnímali a prožívali sami pamětníci – jedinci, kteří u PTP sloužili, byli jimi ovlivněni a kteří chtě nechtě tyto jednotky spoluvytvářeli).
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
Roč. 9, č.2 (2019)
Roč. 9, č.2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Švec.pdfPlný text1,41 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36097

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.