Název: Poruchy příjmů potravy u dospívajících
Další názvy: Adolescents food intake disorder problematics
Autoři: Michálková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Novotná, Lenka
Oponent: Aišmanová, Alexandra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3612
Klíčová slova: poruchy příjmu potravy;mentální anorexie;mentální bulimie;nespecifické poruchy příjmu potravy;bigorexie;orthorexie;adolescent;dospívající;puberta
Klíčová slova v dalším jazyce: food disorder;anorexia nervosa;bulimia nervosa;nonspecific food disorder;bigorexia nervosa;ortorexia nervosa;adolescent;teenager
Abstrakt: Bakalářská práce shrnuje základní informace o poruchách příjmu potravy, zejména mentální anorexii a mentální bulimii, jejich historii, charakteristiku, příčiny, diagnostiku a prevenci. Práce obsahuje také praktickou část, v níž zjišťuje hlavně informovanost žáků základních škol a studentů škol středních.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor's work summarizes information about eating disorder, especially anorexia nervosa and bulimia. It also summarizes history of eating disorder, charateristics, causes, diagnostics and prevention. My work also includes a practical part, where awareness about eating disorder of primary school pupils and high school students is investigated.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Michalkova.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalkova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalkova - oponent.pdfPosudek oponenta práce337,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalkova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce108,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3612

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.