Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFrank, Jan
dc.contributor.authorHonzík, Lukáš
dc.contributor.editorBenediktová, Lenka
dc.contributor.editorBaťko, Jan
dc.date.accessioned2020-01-06T11:36:17Z
dc.date.available2020-01-06T11:36:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationISVK FPE 2019: Sborník příspěvků 9. Interdisciplinární studentské vědecké konference doktorandů FPE: 13. května 2019 Plzeň, Česká Republika, s. 21-29.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0888-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/36174
dc.identifier.urihttps://isvk.zcu.cz/wp-content/uploads/2019/12/sbornik_isvk_2019.pdf
dc.description.abstractProgram dynamické geometrie GeoGebra představuje v současné době pravděpodobně nejčastěji používaný počítačový software ve výuce matematiky na českých základních školách. Jeho hlavními výhodami jsou bezesporu prostředí v češtině (včetně manuálu), intuitivní ovládání a licence typu open-source. Aktuálně je k dispozici ke stažení více verzí tohoto softwaru, a to nejen pro počítače, ale též pro mobilní zařízení se systémem Android nebo iOS. Vyučující navíc již nemusí všechny figury do výuky vytvářet sám, ale může využít rozsáhlé databáze výukových materiálů vytvořených uživateli programu z celého světa. V současné době obsahuje tato databáze nejen figury použitelné v hodinách matematiky na základní či střední škole, ale také názorné, dynamické konstrukce demonstrující různé fyzikální a přírodní jevy. Příspěvek je věnován několika možnostem užití programu GeoGebra a databáze výukových materiálů ve výuce na 2. stupni ZŠ, a to nejen v hodinách matematiky.cs
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectsoftware dynamické geometriecs
dc.subjectkognitivní technologiecs
dc.subjectGeoGebracs
dc.subjectmatematikacs
dc.subjectpřírodní jevycs
dc.subjectvýukový materiálcs
dc.titleUžití programu Geogebra (nejen) ve výuce matematiky na 2. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeUsing of Geogebra (not only) in teaching mathematics at the second grade of elementary schoolen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe software of dynamic geometry GeoGebra is currently probably the most commonly used computer software in teaching mathematics at Czech elementary schools. Its main advantages are undoubtedly the environment in Czech (including manual), intuitive control and open-source licenses. Currently are multiple versions of this software available for download. Not only for computers, but also for Android and iOS mobile devices. In addition, teachers do not have to create all the models themselves but can use an extensive database of learning materials created by program users from around over the world. Nowadays, this database contains not only models applicable in mathematics lessons at elementary or secondary school but also illustrative and dynamic constructions demonstrating physical and natural phenomena. This paper is devoted to several possibilities of using GeoGebra software and its database of teaching materials at second grade of elementary school and not only in mathematics lessons.en
dc.subject.translatedsoftware of dynamic geometryen
dc.subject.translatedcognitive technologyen
dc.subject.translatedGeoGebraen
dc.subject.translatedmathematicsen
dc.subject.translatednatural phenomenaen
dc.subject.translatededucational materialen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (KVD)
ISVK FPE 2019
ISVK FPE 2019

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frank.pdfPlný text1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.