Název: Význam pravidel v kolektivu účastníků na pobytových akcích
Další názvy: The importance of rules in the collective of the participants to stay actions
Autoři: Klokočník, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Jiřincová, Božena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3621
Klíčová slova: účastník;pobytová akce;tábor;pravidlo;táborový řád;středisko volného času;volný čas;bezpečné klima
Klíčová slova v dalším jazyce: participant;long stay event;camp;rule;camp code;leisure time center;leisure time;safe milieu
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá obecným problémem společných pravidel pro účastníky na pobytových akcích. Praktická část se zabývá porovnáním vztahu k pravidlům u účastníků, kteří mají možnost pravidla společně stanovovat s vedoucími ve srovnání s účastníky, kteří dostávají pravidla vedoucími nařízena direktivně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis is addressing general problems of collective rules for participants on long stay events. The practical part is comparing relations to rules between participants who have the chance to set up the rule together with leaders and those who are given the rules commanded by leaders directively.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Klokocnik.pdfPlný text práce286,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klokocnik - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klokocnik - oponent.pdfPosudek oponenta práce290,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klokocnik - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce123,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3621

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.