Název: Vliv médií na rozvoj dítěte předškolního věku
Další názvy: The influence of media on the development of pre-school aged children
Autoři: Siládiová, Jaroslava
Vedoucí práce/školitel: Kosíková, Věra
Oponent: Lovasová, Vladimíra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3623
Klíčová slova: média;reklama;předškolní věk;hra
Klíčová slova v dalším jazyce: media;advertising;pre-school age;game
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o vlivu médií na rozvoj dítěte předškolního věku. Cílem je zjistit, která média působí na děti této věkové kategorie nejvíce a jak ovlivňují jejich hru. V teoretické části je prostudována nejen oblast médií, ale i předškolního věku a zjištěné informace jsou shrnuty v kapitole vlivu médií pro tuto věkovou skupinu. Praktická část je věnována popisu výzkumu a analýze zjištěných informací, která jsou na závěr vyhodnocena a shrnuta.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the influence of media on the development of pre-school aged children.The purpose is to find out, which media affect children mostly and how media affect games. The theoretical part is focused on the media and also on the period of pre-school aged children. The findings are described in the chapter about the influence of media on the pre-school aged children.The practical part of this thesis is devoted to the description of the search and the analysis of inforamtions, which are in conclusion evaluated and summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Siladiova.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siladiova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siladiova - oponent.pdfPosudek oponenta práce493,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siladiova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce78,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3623

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.