Název: Nevhodné chování žáků z psychologického hlediska
Další názvy: Inappropriate behavior of students from a psychological perspective
Autoři: Kratina, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Holeček, Václav
Oponent: Svoboda, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3625
Klíčová slova: nevhodné chování;příčiny chování;finalitní chování
Klíčová slova v dalším jazyce: inappropriate behavior;causes of behavior;finality behavior
Abstrakt: Závěrečná práce pojednává o možných příčinách nevhodného chování žáků středních škol. V teoretické části jsou poznatky o teoretických příčinách vzniku tohoto chování a v praktické části se zjišťuje podle rodinné situace žáka a využívání volného času co žáky ovlivňuje a co na ně působí a skutečně ovlivňuje jejich chování.
Abstrakt v dalším jazyce: The final thesis deals about the possible reasons of inappropriate behavior of high school students. The theoretical part of theoretical knowledge about the reasons of this behavior and the practical part is determined by student's family situation and leisure students what affects them and what really works and affects their behavior.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Kratina.pdfPlný text práce360,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratina - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce320,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratina - oponent.pdfPosudek oponenta práce406,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratina - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce109,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3625

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.