Název: Formování sebepojetí dítěte v závislosti na typu rodinné výchovy
Další názvy: The child´s self-esteem development depending on the type of the family upbringing of the child
Autoři: Dolejšová, Štěpánka
Vedoucí práce/školitel: Lovasová, Vladimíra
Oponent: Kubíková, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3626
Klíčová slova: sebepojetí;sebedůvěra;rodinné prostředí;způsoby výchovy;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: self-esteem;self-confidence;family climate;types of family upbringing;questionnaire
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problematikou formování sebepojetí dítěte v závislosti na typu rodinné výchovy. V teoretické části jsem se zabývala studiem literatury, která se vztahuje k sebepojetí dítěte, k prostředí v rodině a vztahům mezi jejími členy, ke způsobu výchovy a určitým jejím znakům, které přispívají k formování sebepojetí dítěte. V praktické části jsem vyhodnocovala dotazníkové šetření. Zpracovala jsem dva typy dotazníků, týkající se výchovy v rodině a sebepojetí jedince. Cílem práce bylo zjistit, jaké souvislosti se objevují mezi typem rodinné výchovy a sebepojetím dítěte a porovnat určité znaky sebepojetí s určitými znaky výchovy v oblasti požadavků a nároků rodičů, kontroly jejich plnění, společné činnosti, komunikace a vztahů mezi rodiči a dítětem.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis deals with the problem of the child´s self-esteem development depending on the type of the family upbringing of the child. The first theoretical part is focussed on the description of the term self-esteem and its development during childhood. Various climate in the family, relationships between its members, various types of the family upbringing of the child and certain signs that contribute to the development of the child´s self-esteem are presented there. The second part is research involving the analysis of the results of two types of questionnaires that were assigned to students from SZŠ and VOŠZ in Pilsen. The aim of my bachelor thesis was to find out certain connections between the type of the family upbringing of the child and the child´s self-esteem. It is concentrated on the comparison of the certain signs of the child´s self-esteem with the certain signs of the family upbringing in the area of parents´ demands and wishes, the type of control that is used to fulfill these demands and wishes, parent-children activities, communication and relationships between parents and the child.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Stepanka Dolejsova.pdfPlný text práce395,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce485,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - oponent.pdfPosudek oponenta práce341,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dolejsova - prubeh obhajob.pdfPrůběh obhajoby práce112,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3626

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.